SPECIJAL

  TULJAK papir
  KAPA 14 / 16
  BARUT NC04
  KAPISLA W 209
  ČEP

plastični sa i bez koncetratora

  SAČMA 2.5;3.0;3.5;4.0;4.5; 5.0.5.65;6.25.8.1;8.55
  MASA SAČME 30 g
  PERTLOVANJE rol
  PAKOVANJE 1/10;  1/25;  1/250

Kartonska čaura bez uloške koja definiše barutnu komoru. Čep sa koncetratorom primenjen do dijametra sačme 3.5 mm.

 

 

lovna municija