SPECIJAL

  TULJAK plastika
  KAPA 16
  BARUT NC04
  KAPISLA  W 209
  ČEP

plastični dvodelni kontejner

  SAČMA opereni projektil sa mesinganim telom
  MASA SAČME 14 g
  PERTLOVANJE rol
  PAKOVANJE 1/6;  1/150

Metak sa jedinačnim zrnom treće generacije
namenjen za odstrel visoke divljači.
Projektovana brzina V10 = 500 m/s, min.

 

 

lovna municija