SPECIJAL

  TULJAK papir / plastika
  KAPA 8 / 16
  BARUT NC04
  KAPISLA W 209
  ČEP

plastični bez koncentratorom

  SAČMA kugla 16,8  mm
  MASA SAČME 27 g
  PERTLOVANJE rol
  PAKOVANJE 1/10;  1/250

Metak sa jedinačnim zrnom prve generacije
namenjen za odstrel visoke divljači.
Projektovana brzina V10 = 400 m/s, min.

 

 

lovna municija