kal.12                                                                     MUNICIJA

 

   

SPORTSKA MUNICIJA

 

KALIBAR 12

TIP TULJAK GLAVA SAČMA

 

ZM-1

plastika 14/16 zvučni efekat 90 dB  

SM-1

plastika 14/16 piropatrona signalna  

SOK 30

plastika 14/16 piropatrona zvučna  

GK-1

plastika 14/16 gumena kugla  18,5 mm 1 kom

GK-2

plastika 14/16 gumene kugle  18,5 mm 2 kom

GK-9

plastika 14/16 gumene kugle  8,5 mm 9 kom

GK-18

plastika 14/16 gumene kugle  8,5 mm 18 kom

PHP-1

plastika 14/16 projektil CS

MRB

plastika 14/16 za razbijanje brava  

 

mapa sajta                                                                                 3.1.3.2