SPECIJAL

  TULJAK plastika
  KAPA 14 / 16
  BARUT NC04
  KAPISLA W 209
  ČEP

plastični sa i bez koncetratora

  SAČMA 2.5;3.0;3.5;4.0;4.5; 5.0.5.65;6.25
  MASA SAČME 33 g
  PERTLOVANJE roi / zvezda
  PAKOVANJE 1/10;  1/250

Posebno razvijan model za upotrebu iz serijskih puaka sa leitem metka 70 mm. Nivo pritisaka barutnih gasova < 550 bar. Sačmeno punjenje 33 g obezbedjuje veliku gustinu posipa i povećanu efikasnu daljinu gadjanja.

 

 

lovna municija