SPECIJAL

  TULJAK papir
  KAPA 8
  BARUT NC04
  KAPISLA W 209
  ČEP

filcani,  plastični bez korpice

  SAČMA 2.5;3.0;3.5;4.0;4.5; 5.0.5.65;6.25.8.1
  MASA SAČME 28 g
  PERTLOVANJE rol
  PAKOVANJE 1/10;  1/25;  1/250

Bazni model osvojen za proizvodnju 1947 godine. Kartonska čaura sa uloškom
i granulacijama sačme za sve vrste lova.

 

 

lovna municija